Close

Kurzy

KURZ 1 – Implementace GDPR

Délka trvání 12 hodin (rozděleno do dvou dnů po 6 hodinách), cena 22.000 Kč bez DPH.

 

Kurz je vhodný pro pracovníky v pracovní pozici datový manager, bezpečností manažer nebo projektový manager, kteří se podílejí, nebo se budou podílet na implementaci GDPR ve své organizaci.

Obsah kurzu:

  • Základní informace o Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
  • Informace o platné a připravované legislativě v oblasti ochrany osobních údajů
  • Definice oblastí implementace GDPR v organizaci ilustrované na případech typických organizací
  • Zavedení GDPR pohledem projektového manažera
  • Procesy implementace GDPR jako životní cyklus
  • Zavedení GDPR z pohledu bezpečnostního manažera
  • Personální požadavky vyplývající z GDPR
  • Jak proškolit své zaměstnance
  • Informace o technických prostředcích a dalších produktech, které mohou implementátorům pomoci
  • Test

Absolvováním tohoto kurzu získáte informace o požadavcích GDPR. postupech na jeho zavedení, vzorové dokumenty a další doporučení, které mohou implementátorům GDPR pomoci při jejich činnosti. Všichni účastníci obdrží materiály v elektronické podobě. Součástí kurzu je test, který ověří znalosti účastníků kurzu.

Jako bonus získáte jednu hodinu odborné konzultace u společnosti d-eye czechia s.r.o. zdarma.

 

KURZ 2 – Jak realizovat zadávací řízení

Délka trvání 3 hodiny, cena 2.900 Kč bez DPH.


Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří realizují zadávací řízení u veřejných zadavatelů
(státní správa, samospráva,..).

Obsah kurzu:

V tomto kurzu získáte především informace ke specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky
na implementaci GDPR do prostředí veřejného zadavatele a ke vhodnému způsobu zadání a k realizaci zadávací řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s interními směrnicemi zadavatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Současně získáte informace k zákonné uveřejňovací povinnosti prostřednictvím Věstníku VZ a profilu zadavatel, k povinné elektronické komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení a k nové zákonné povinnosti uveřejňování smluv v “Registru smluv” platné od 1. 7. 2017.

 

KURZ 3 – Školení zaměstnanců pracujících s osobními údaji

Délka trvání 3 hodiny.

Cenové balíčky:

do 3 osob: 1490,-Kč za osobu

do 10 osob:1090,-Kč za osobu

do 50 osob: 890,-Kč za osobu

více než 50 osob: 690,-Kč za osobu

 

Školení je vhodné pro zaměstnance organizací v roli správců či zpracovatelů osobních údajů, kteří v rámci svého profesního zařazení s osobními údaji pracují. Školení je možno použít jako součást implementace GDPR v organizaci.

Obsah školení:

V tomto školení získají vaši zaměstnanci informace z oblasti platné a připravované legislativy a  dovědí se o zásadách a povinnostech zaměstnance při zpracovávání osobních údajů. Součástí školení jsou také základní informace o obecných procesech ochrany osobních údajů, základní interní dokumentaci a technických prostředcích, se kterými se mohou setkat v rámci své činnosti.

 

OBJEDNÁVKA KURZU / ŠKOLENÍ

Prosím vyberte typ školení a vyplňte kontaktní údaje, ozveme se Vám zpět pro domluvení termínu a místa školení.

Obsazené kurzy:
Kurz 1  – Implementace GDPR Praha 9.6.2017

Volné kurzy:

Položky označené * jsou povinné.